We have a Theme Song..

Go on and listen to it!

What we offer

Short-term Loans

We accept gold, gadgets & motorbikes. Fixed monthly interest, No penalties & service charge. Extension before subasta date allowed, Discounts on interest for 1-6 days.Money Changer

Peso, Yen and other currencies at high rates.Money Remittance

Peso and Dollar sending (any amount)
Peso and Dollar payout (any amount)

G-Advantage

Mataas na Appraisal

Malaki ang halagang makukuha sa alahas at gadget.


Matagal Mag Remata

Kahit expired na, pwede pang tubuan. Hindi mabilis mareremata ang sanglang alahas.


Walang Penalty

Hindi mahihirapan magcompute dahil interest lang ang babayaran bawat buwan.


Pwedeng Hulugan ang Sangla

Para mas madaling matubos, pwedeng hulugan ang principal ng sanglang alahas.


Pwedeng Tumawad sa Araw

Nakalimutan ang petsa ng maturity o expiry date? Walang problema, dahil may 2 days tawad pa.